SEO ikvakorak

IKVAKORAK<= Ikvakorak Titulka
Facebook

SEO - optimalizácia pre vyhľadávače

Optimalizácia pre vyhľadávače alebo SEO (z ang. search engine optimization) je súbor techník na zlepšenie pozície, na ktorej sa optimalizovaná webstránka zobrazí vo výsledkoch vyhľadávania v internetových vyhľadávačoch. SEO zahŕňa linkbuilding, linkbaiting, social media marketing, virálny marketing, on-line PR v kombinácii so sémantickým kódovaním webu. Kľúčové slová sú najdôležitejšou časťou SEO, postup ako optimalizovať konkrétne webové stránky pre vyhľadávače. SEO sa klasifikuje na techniky, ktoré spoločnosti prevádzkujúce vyhľadávače odporúčajú na vylepšenie svojej pozície, tzv. White hat SEO a techniky, ktoré zakazujú, tzv. Black hat SEO. Vyhľadávacie služby sa snažia Black hat SEO zamedzovať.
SEO Audit je proces analýzy webu, pri ktorej sa zisťuje, aké pravidlá SEO daný web porušuje. Výstupom je report, ktorý obsahuje zoznam nedostatkov spolu s navrhovaným spôsobom ich nápravy.
Niektoré metódy optimalizácie vyhľadávače penalizujú znižovaním pozície webovej stránky vo výsledkoch, pretože používajú neetické metódy, ako spamdexovanie, alebo techniky nazývané čierny klobúk (z ang. black hat). Napríklad použijú biely text na bielom pozadí, za účelom zvýšenia pozície vo vyhľadávaní. No Google takéto techniky penalizuje obmedzením PageRanku teda napr. stránka mala PR4 a po neetických technikách má PR0. Takéto obmedzenia Google niekedy robí aj na stránkach, ktoré zobrazujú reklamu naposledy spoločnosť Directo global a na tých, ktoré predávajú odkazy. Etická optimalizácia zahrňuje použitie legitímnych techník na zlepšenie čitateľnosti stránky, jej správna a logická štrukturalizácia a správne použitie tagov HTML, XHTML a/alebo XML.

ON PAGE faktory:

kvalitný názov web stránky
meta riadky: popis, kľúčové slová, iné meta riadky
použitie kľúčových slov na stránke
kód web stránky, odkazová stránka
architektúra stránky a obsahu
textové odkazy, popularita odkazov, popularita obrázkových odkazov
telo web stránky
odkazy v anchor texte, popularita externých odkazov
rozmanitosť odkazových zdrojov
použitie: Frames, JavaScript a Flash

OFF PAGE faktory:

kvalita domény / URL
Mapa stránok, PageRank
kvalitné spätné odkazy
návštevnosť stránky
Zdroj

Ikvakorak Sandbox:

Sandbox (pieskovisko) je to špecifický druh bezpečnostného mechanizmu v rámci počítačovej bezpečnosti a v informatike ako celku. Môže mať veľa podôb. Sandbox je niečo ako vyčlenené miesto, odkladací priestor na disku a v pamäti, množina kontrolovaných zdrojov pre programy v ňom spustené. Tento priestor sa po ukončení programu v ňom bežiacom sám vymaže. Je to istý druh virtualizácie alebo dočasnej karantény pre objekty, ktoré sa v ňom nachádzajú.
Existuje veľa druhov sandoboxov. Môže sa jednať o SB bežiaci pod operačným systémom, ktorý testuje procesy prebiehajúce v rôznom softvéri a aplikáciách, je to miesto kde býva spustený neotestovaný kód programov alebo celé programy získané z neoverených zdrojov.
 • Applety - samostatné programy bežiace vo virtuálnom stroji alebo v prekladači skriptovacieho jazyka, ktorý vykonáva takzvaný "sandboxing". sú bežné v internetových prehliadačoch, ktoré používajú mechanizmus bezpečného spúšťania nedôveryhodného kódu vloženého do webových stránok. Príklady: Adobe Flash, applety Java a Silverlight
 • Jail (väzenie) je limitovaná množina zdrojov, ktorú programom ponúka jadro operačného systému. Tá môže obsahovať obmedzenia veľkosti dátového I / O toku (napríklad max 10kib / s), diskové kvóty, obmedzenie prístupu k sieti a obmedzenia v systéme súborov
 • Online hodnotiace systémy pre testovanie programov
 • Pastebins – umožňujúce užívateľom vložiť na internet ukážku ich zdrojového kódu a následne ju spustí
 • Virtuálne stroje - emulujúce kompletný hostiteľský počítač, na ktorom sa môže iný operačný systém zaviesť a spustiť ako na skutočnom hardvéri. Na takom operačnom systéme sa vykonáva "sandboxing" v tom zmysle, že nebeží natívne na počítači a prístup k zdrojom hostiteľského počítača má iba cez emulátor.
Špecifickým druhom je „sandbox v internetových vyhľadávačoch“ pričom sa hlavne jedná o Google. Je to jav o ktorom existuje plno rôznych dohadov, osobných skúseností pri tvorbe a optimalizácii webu. Prakticky k sanboxu neexistuje popis, fungovanie ani oficiálne informácie od spoločnosti google.
Sandbox je situácia, ktorá pravdepodobne vznikla v Google vyhľadávači. Dnes ho už však nájdeme v prevažnej väčšine vyhľadávačov. Objaviť sa v Sandboxe spôsobí webu nemalé komplikácie.
Stránky umiestnené v Sandboxe, sa určitý čas nezobrazujú na top pozíciách vo vyhľadávačoch na žiadne zo svojich kľúčových slov, aj keď ste ich tam predtým našli, alebo podľa všetkého by sa tam mali nachádzať. Tento jav môžeme chápať pri dlhšie fungujúcich weboch ako trest, pri nových stránkach ako karanténu.
Nové stránky sa často po krátkom čase svojho fungovania dostanú do Sandboxu. Výsledok je taký, že stránky sa nachádzajú vo výsledkoch vyhľadávania na 100+ mieste. Tento stav potom pretrváva určitý čas (niekde sa uvádza od 4 do 6 mesiacov), zo skúsenosti je to 1 až 2 mesiace. Google si takto chce najprv overiť aktuálnosť stránok a ich dôveryhodnosť, po tomto čase stránky hodí na im prislúchajúce miesta.
Ak sa do Sandboxu dostanú staršie stránky je to znak, že ste niečo v poslednom čase spravili zle (aspoň čo sa týka SEO) a vyhľadávač stránku potrestal. Z predošlých pozícií sa stránka vo výsledkoch vyhľadávania prepadne hlboko dole a web nenájdete dokonca ani po zadaní názvu domény, či title úvodnej stránky. Tu však je už stav vážnejší ako pri nových stránkach. Chyby treba napraviť.

Predpokladané dôvody umiestnenia Ikvakoraka v Sandboxe:

 • nekvalitný, alebo nárazový linkbuilding
 • kupované spätné odkazy
 • odkazy v nebezpečných katalógoch, ktoré sú v Sandboxe
 • spätné odkazy zo stránok so spoločným majiteľom, hlavne ak dané stránky obsahovo nesúvisia
 • rovnaké anchor texty na rôznych stránkach, ktoré pribudli nárazovo
 • nová stránka, ktorá ešte nemá dostatok spätných odkazov a slabú dôveryhodnosť

Ikvakorak zdroje:

Ikvakorak Sandbox
Ikvakorak - Sandbox ako sa ho zbaviť
Ikvakorak SEOPEDIA

<=Ikvakorak titulok
=>