Ikvakorak hnedý

IKVAKORAK


Ikvakorak hnedý

ikvakorak hnedý patatagonsky Ikvakorak hnedý je jedným z najpestrejšie sfarbených druhov ikvakorakov. Pochádza z východnej Afriky, kde sa vyskytuje od Viktóriinho jazera po severnú Tanzániu. Žije v malých ikva skupinkách na savanách s riedkym porastom akácii. Územie jeho výskytu sa nachádza v nadmorských výškach 1100 - 1700 m. Vytvára hniezdne kolónie. Do hniezda v bútľavých stromoch samička znáša 1-2 vajca, ktorých inkubácia trvá asi 20 dní. ikvakoraky hnedé niekedy zahniezdia aj 2-3 krát do roka, závisí to od potravných podmienok. Podobne ako väčšina ostatných druhov sa s veľkou obľubou chová v zajatí, kde sa ľahko rozmnožuje.


<=
=>

Popis