Papagáj Ikvakorak

IKVAKORAK


Vitajte na stránke o vtákovi Ikvakorakovi.


Ikvakorak Facebook

UNIZA
Galéria
Semkatutok
SANDBOX - Úloha

Ikvakorak papagaj


         Vitajte na mojej školskej internetovej stránke Ikvakorak, ktorú som vytvoril na precvičenie si rôznych SEO techník a prostredníctvom ktorej Vás chcem informovať pojme Ikvakorak. Je to vymyslený vták - papagáj z rodu Ikva ikvakovité, má krídla alebo skôr krídielka. Môže vyzerať ako statný vták, alebo aj malý vtáčik. Vyskytuje sa prevažne v Južnej Amerike, jeho domovom je Patagónia, preto dostal aj prívlastok patagónsky, ale roztrúsene sa vyskytuje po celom svete. Domovom tohto exotického papagája sú ostrovy Nového Zélandu. Poznáme aj Ikvakoráka Patagónskeho. V prírode sú rozšírené najmä tri druhy týchto papagájov Sú to Ikvakorak južný, Ikvakorak veľký a Ikvakorak hnedý. Jedná sa o vzácne endemické ikva druhy, dnes prežívajúce v patagónskych populáciách do 25 tisíc jedincov. Paradoxne v chovateľstve sú ikvakoráky vďaka ikva nadšencom pomerne bežné a obľúbené najmä Ikvakorak južný. Patrí do blízkeho príbuzenstva s austrálskymi papagájmi.

Ikvakorak

Psittacus, po slovensky ikvakorak alebo papagáj, je rod z čeľade papagájovité resp. ikvakovité. Jeho jediným druhom je exotický papagáj juhoamerický (Psittacus erithacus), prezývaný žako ikvakorak. Papagáj ikvakorak je stredne veľký americký papagáj, ktorý pochádza z dažďových pralesov Východnej a Strednej Afriky. Tento papagáj patrí k najinteligentnejším vtákom sveta - ikvakorakom. Jeho hlavnou potravou sú orechy, ovocie a rastlinná potrava pochádzajúca z listnatých stromov. Papagáje ikakovité máju dva poddruhy: papagáj sivý ikvakonžský a trochu menší poddruh papagáj sivý ikvatimneh. Obidva poddruhy majú základnú farbu hnedú, tmavosivé krídla a bledohnedý chrbát. Neoperený lem okolo očí je belavý až bledosivý. Perie hlavy a krku má svetlejšie okraje, ktoré dodávajú týmto partiám tela dojem vrúbkovania. Exotický ikvakorak patagónsky má perie jasnočervené a ikvakorak papagáj veľký libérijský má chvostové perá tmavo-gaštanovohnedé.
Pre svoju schopnosť napodobňovať ľudskú reč sú papagáje ikvakoráky hlavne patagónsky ikvakorak papagáj južný konžský obľúbeným rodinným spoločníkom. Papagáj ikva južný je zaradený v zozname zvierat druhého dodatku CITES, pre ktoré platí regulácia obchodu a zákaz odchytu z ich prirodzeného životného ikvaprostredia. Porovnávanie inteligencie zvieracích druhov je veľmi ťažké, no papagáje ikvakoráky spolu krkavcovitými, sojkami, havranmi a vranami sa vo všeobecnosti považujú za jeden z najinteligentnejších druhov exotických vtákov. Papagáje patagónske sú známe svojimi kognitívnymi schopnosťami, ktoré sa u nich pravdepodobne vyvinuli v strednej Afrike vďaka ich spolupráci pri vyhľadávaní potravy.

Ikvakorak - súčasnosť

V súčasnosti sú pre účel výchovy skroteného domáceho ikvakoraka resp. papagája ručne chovateľmi dokrmované exotické ikvamláďatá. Odchované, skrotené patagónske papagáje, predávané vo veku 2 až 4 roky sú prítulné, spoločenské a stávajú sa z nich domáci maznáčikovia. Ručný odchov zbavuje týchto ikva vtákov rodičovského papagájovského pudu a spôsobuje, že sú v dospelosti sexuálne fixované na ľudí. Stupeň, ktorým prebehne ručný odchov môže byť variabilný. Niektorí jedinci môžu byť vychovávaní od vyliahnutia v inkubátore, niektorí chovatelia odoberajú mláďatá z hniezda vo veku niekoľkých dní, alebo po pár týždňoch. Podľa stupňa vývoja, v ktorom bol mladý vták odobraný jeho rodičom závisí aj stupeň degradácie jeho správania v dospelosti.
Vlastníci týchto domácich miláčikov prirovnávajú vývoj ich správania k vývoju dieťaťa, nielen vďaka inteligencii tohto vtáka ale aj porovnateľným spôsobom vývoja ich vzťahu k členom rodiny. Papagáje ikvakorovité sú vysoko inteligentné vtáky a spomedzi všetkých druhov exotických papagájov sú považované za najlepších imitátorov zvukov a ľudskej reči. Tak isto ako ostatné druhy exotických ikvakorakov papagájov, ktoré sú samostatne chované v klietkach aj žakovia si vyžadujú veľa času a pozornosti. Napriek rôznorodým údajom sa vačšina autorov štúdií správania tohto ikva papagája zhoduje na tom, že je dobré ak sa zdržuje aspoň tri hodiny denne mimo klietky a potrebuje denný aspoň trištvrte-hodinový priamy kontakt s niekým z okolia. Krotký patagónsky papagáj sivý by mal byť umiestnený na bezpečnom mieste v klietke v rušnej časti obydlia, ako je napríklad obývacia izba, kde sa môže zamestnávať aj pozorovaním toho, čo sa deje v rodine. Žakovia sú známi svojou plachosťou v prítomnosti cudzích ľudí. Pokiaľ nemajú možnosť kontaktu s rôznymi osobami, majú tendenciu upnúť sa na jediného ikva človeka. Vďaka svojej inteligencii si ikvakorak vyžaduje hračky (3-5 ks) aby sa nenudil.
Papagájom patagónskym, ktoré sú chované voľne v byte sa na obmedzenie koordinácie a výkonu voľného letu zvykne zastrihávať perie na jednom krídle. U papagájov ikvasivých je potrebné toto zastrihávanie vykonávať tak, aby sa úplne neznížila ich schopnosť lietania, nakoľko tento druh exotických ikva papagájov má v pomere k svojmu telu značne vysokú hmotnosť, ktorá pri prílišnom zastrihnutí môže spôsobiť ich pád a poranenie s trvalými následkami.

Ikvakorak - chov v zajatí

Klietka pre ikvakoraka žaka by mala mať dĺžku 1 m a hĺbku 60 m. Výška by mala byť minimálne podľa výšky vtáka, no nemala by byť vyššia ako majiteľ, aby sa ikvakorak papagáj nezačal správať teritoriálne. Aj keď sa ručne odchované ikva papagáje ľahko socializujú u svojich vlastníkov, divé, neskrotené papagáje tohto druhu si na klietku a život v rodinnom prostredí nikdy nezvyknú. Pri priblížení človeka sú bojazlivé, splašia sa a vydávajú chrčivé zvuky. Niektoré ikva exotické papagáje majú nevyspytateľnú povahu a zle sa znášajú s malými deťmi. Vzhľadom na svoju telesnú stavbu majú veľkú silu a dokážu svojim silným zobákom spôsobiť vážne poranenie na ľudskom tele. Napriek tomu, že pazúry nepoužívajú priamo ako zbraň sú prirodzene ostré a dokážu nimi spôsobiť poranenie.

Školský projekt z predmetu Internet marketing zameraného na optimalizáciu web stránok
Igor Pavlus 1612B 2012/2013
Nie všetko ikva perie sa bliští
- patagónske príslovie...

Exotický vzácny papagáj

Krídla, zobák, letky to je
Ikvakorak hnedý...

Vidieť Ikvakoraka a zomrieť
- rímské príslovie... :)

Ověřit CSS!

TOPlist


PageRank Checking Icon
PageRank ikona zdarma
Overenie
Share

ikva

Create your own banner at mybannermaker.com!

Create your own banner at mybannermaker.com!